มะขามแขก* Senna alexandrina  Mill.

ชื่อยาVerapamil*
Iproveratril
กลุ่มยายาลดความดันโลหิต*
Antihypertensive
สารสำคัญของสมุนไพรrhein, danthron
ผลของการเกิดอันตรกิริยาไม่มีผลต่อการออกฤทธิ์ของยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *ไม่มีผลต่อสภาพการซึมผ่านของยาในชั้น monolayers ของเซลล์
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดได้ เนื่องจากมีรายงานการศึกษาเฉพาะในหลอดลดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
มาก (รายละเอียด)
ข้อแนะนำให้ใช้ได้อย่างระมัดระวังหากมีความผิดปกติ หรือผลการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพร
เอกสารอ้างอิง6