ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของโสมอเมริกัน

การศึกษาผลของสารสกัดจากโสมอเมริกัน (CVT-E002) ต่อการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ในหนูเม้าส์วัยผู้ใหญ่และหนูวัยรุ่น โดยในหนูวัยผู้ใหญ่ (อายุ 8-9 สัปดาห์) ป้อน CVT-E002 ขนาด 60 มก./อาหารผง 6 ก./ตัว/วัน ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ แล้วให้รับประทานอาหารปกติต่ออีก 8 สัปดาห์ ส่วนหนูวัยรุ่น (อายุ 4 สัปดาห์) เริ่มป้อนอาหารที่มีส่วนผสมของ CVT-E002 ขนาด 40 มก./อาหารผง 4 ก./ตัว/วัน นาน 2 สัปดาห์ จากนั้นเปลี่ยนเพิ่มเป็น CVT-E002 เป็น 50 มก./อาหารผง 5 ก./ตัว/วัน อีก 2 สัปาดาห์ และป้อนที่ขนาด 60 มก./อาหารผง 6 ก./ตัว/วัน ต่ออีก 2 สัปดาห์ แล้วป้อนอาหารปกติต่อจนอายุครบ 18 สัปดาห์ เมื่อทำการแยกเซลล์กำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์ภูมิคุ้มกันทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ lymphocytes, nucleated erythroid cells, granulocytes, immature granuloid precursors และ monocytes จากไขกระดูก ม้าม และเลือดออกมาวิเคราะห์ พบว่าสารสกัดจากโสมอเมริกันมีผลต่อเนื่องในการกระตุ้น lymphocytes และ monocytes ได้ดี โดยไม่ขึ้นกับอายุที่เริ่มป้อนสารสกัด ซึ่งการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าการรับประทานสารสกัดจากโสมอเมริกันช่วยป้องกันการเกิดโรค โดยผ่านกลไลช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายรวมทั้งมีศักยภาพในการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันได้

Phytother Res 2012; 26: 675-81