ฤทธิ์แก้ปวดและต้านการอักเสบของหญ้าพันงูแดง

การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบและแก้ปวดของสารสกัดเมทานอลจากหญ้าพันงูแดง พบว่าเมื่อป้อนสารสกัดเมทานอลจากหญ้าพันงูแดง ขนาด 50, 100 และ 200 มก./กก.น้ำหนักตัวให้แก่หนูแรท ช่วยลดอาการบวมอักเสบบริเวณอุ้งเท้าที่เกิดจากการทำให้ปวดด้วย carrageenan ได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยให้ผลดีใกล้เคียงกับการป้อนยา Indomethacin (ยาแก้ปวดอักเสบ ขนาด 10 มก./กก.น้ำหนักตัว) และสารสกัดหญ้าพันงูแดงยังสามารถยับยั้งการบวมของใบหูที่เกิดจากการฉีด arachidonic acid และ xylene ได้อย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่มีผลยับยั้งการสร้าง nitric oxide และการแสดงออกของ cyclooxygenase-2 ของเซลล์ macrophage เมื่อทดสอบในหลอดทดลอง นอกจากนี้สารสกัดหญ้าพันงูแดงขนาด 200 มก. ยังแสดงฤทธิ์บรรเทาปวดได้ใกล้เคียงกับการฉีดมอร์ฟีนขนาด 10 มก./กก. น้ำหนักตัว เมื่อทดสอบโดยวิธี hot plate test (ความสามารถในการทนอยู่บนแท่นร้อน) และช่วยระงับอาการปวดจากการฉีด acetic acid ได้อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามไม่พบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของหญ้าพันงูแดง เมื่อทดสอบด้วยวิธี 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) และการยับยั้งการเกิด lipid peroxidation การศึกษานี้จึงช่วยยืนยันฤทธิ์บรรเทาอาการปวดและอักเสบซึ่งเป็นสรรพคุณจากการใช้ตามภูมิปัญญาของหญ้าพันงูแดง

J Ethnopharmacol 2012; 141:282-9