ผลต่อการเพิ่มภูมิต้านทานของสารสกัดจากใบกะเพราในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี

การศึกษาแบบข้ามกลุ่มแบบอำพรางทั้งสองฝ่าย (double blind crossover) ในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี จำนวน 22 คน อายุระหว่าง 18 - 60 ปี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่1 รับประทานสารสกัด 70% เอทานอลของใบกะเพราชนิดแคปซูล ขนาด 300 มก./วัน ในขณะท้องว่าง นาน 4 สัปดาห์ กลุ่มที่ 2 รับประทานยาหลอกซึ่งเป็นน้ำเชื่อมที่มีลักษณะและขนาดเท่ากัน จากนั้นทำการสลับกลุ่มโดยมีช่วงหยุดพัก 3 สัปดาห์ หลังสิ้นสุดการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดเอทานอลของใบกะเพรามีผลเพิ่มโปรตีนชนิด interferon gamma และ interleukin - 4 และเพิ่มเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด T-helper cell และ NK-cell เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก ซึ่งมีผลช่วยเพิ่มภูมิต้านทานในร่างกาย จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าสารสกัด 70% เอทานอลของใบกะเพรามีผลช่วยเพิ่มภูมิต้านทานในร่างกายของอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีโดยไม่มีผลข้างเคียง

J Ethnopharmacol 2011;136:452-6.