ฤทธิ์ปกป้องตับของใบแป๊ะก๊วย

การศึกษาผลของสาร polyprenols จากใบแป๊ะก๊วยในการปกป้องตับของหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้ตับถูกทำลายด้วยสารคาร์บอนเตตระคลอไรด์ เปรียบเทียบกับยา Essentiale ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในผู้ป่วยที่เป็น โรคเกี่ยวกับตับ พบว่าสาร polyprenols ที่ขนาด 40 และ 60 มก./กก. มีผลลดระดับของเอนไซม์ตับ Aspartate aminotranferase (AST), Alanine aminotransferase (ALT), Alkaline phoaphatase (ALP) และเพิ่มระดับของอัลบูมินและโปรตีนรวม ส่วนขนาด 10 มก./กก. มีผลเพียงเล็กน้อย ขณะที่ยา Essentiale ขนาด 360 มก./กก. มีผลลดระดับ ALP และเพิ่มอัลบูมิน แต่ไม่มีผลต่อ ALT, AST และโปรตีนรวม สาร polyprenols ที่ขนาด 160 มก./กก. ให้ผลใกล้เคียงกับยา Essentiale ในการลดระดับของ malondialdehyde และเพิ่มระดับของกลูตาไธโอนและเอนไซม์ superoxide dismutase นอกจากนี้ยังมีผลลดปริมาณของสาร hydroxyproline และคอลลาเจนในตับ ทำให้ระดับของ laminin กรดไฮยาลูรอนิค ไตรกลีเซอร์ไรด์ และคอเลสเตอรอลในเลือดลดลง และทำให้การเกิดไขมันในตับลดลง สรุปได้ว่าสาร polyprenols จากใบแป๊ะก๊วย โดยเฉพาะที่ขนาดสูง 160 มก./กก จะมีผลในการปกป้องตับได้เทียบเท่ากับยา Essentiale โดยเป็นผลมาจากฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของสาร

Fitoterapia 2011;82:834-40.