สารสกัดจากข้าวสีม่วงและสาร anthocyanidin ช่วยป้องกันความเสียหายของจอประสาทตาจากการถูกทำลายด้วยแสง

การศึกษาผลของสารสกัดจากรำข้าวสีม่วง และสารประกอบหลัก anthocyanidins (cyanidin และ peonidin) ต่อการป้องกันการทำลายจอประสาทตาจากแสง ในเซลล์ประสาทรับแสง (murine photoreceptor cells; 661W) โดยนำสารสกัดจากรำข้าวสีม่วง สาร cyanidin และ สาร peonidin เติมลงในเพลทที่มีเซลล์ประสาทรับแสงอยู่ หลังจากนั้นนำมาสัมผัสกับแสง (white fluorescent) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง พบว่าสารสกัดจากรำข้าวสีม่วง สาร cyanidin และ สาร peonidin สามารถลดการตายของเซลล์ประสาทรับแสงจากการทำลายด้วยแสงได้ และเมื่อตรวจวัดการสร้างอนุมูลอิสระภายในเซลล์ประสาทรับแสง พบว่าสารสกัดจากรำข้าวสีม่วง สาร cyanidin และ สาร peonidin สามารถลดการสร้างอนุมูลอิสระในกลุ่ม reactive oxygen species (ROS) สามารถกำจัดอนุมูลอิสระชนิด hydroxyl, superoxide และ 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) ได้ นอกจากนี้การศึกษาในหนูเมาส์พบว่าสารสกัดจากรำข้าวสีม่วง สามารถป้องกันการเสื่อมของจอประสาทรับแสงได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสารสกัดจากรำข้าวสีม่วง จากการทดลองแสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากรำข้าวสีม่วง และสาร anthocyanidins สามารถป้องกันการทำลายจอประสาทตาได้ทั้งในหลอดทดลอง และในสัตว์ทดลองโดยอาศัยกลไกการต้านอนุมูลอิสระ

J. Agric. Food Chem. 2011;59:528-36