ฤทธิ์ยับยั้งเนื้องอกแบบกระจาย (tumor metastasis) ในหนูเม้าส์ ของสาร catechins จากชาเขียว

การศึกษาในหนูเม้าส์ที่มีเนื้องอกแบบกระจาย โดยการฉีดเซลล์มะเร็งเข้าทางหลอดเลือดดำ ให้กับหนูชนิดแก่เร็ว (senescence-accelerated mice) ซึ่งภาวะดังกล่าวเป็นปัจจัยให้เกิดภาวะภูมิต้านทานต่ำในหนู ทำให้เซลล์เนื้องอกสามารถกระจายตัวได้อย่างรวดเร็ว ในการทดลองนี้จะให้หนูกินน้ำที่มีส่วนผสมของสาร catechins จากชาเขียว แบบ ad libitum (ดื่มได้มากตามที่ต้องการ) ตั้งแต่หนูอายุ 1 เดือน พบว่าสารดังกล่าวสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเม็ดเลือดขาวชนิด natural killer cell ที่ลดลงในกลุ่มควบคุมได้ นอกจากนี้ สาร catechins จากชาเขียว ยังสามารถลดการสะสมของเซลล์เนื้องอกชนิด lung-metastatic K1735M2 melanoma ที่ปอด ซึ่งเกิดจากการฉีดเซลล์ดังกล่าวเข้าทางหลอดเลือดดำบริเวณหางของหนู รวมทั้งลดบริเวณที่เกิดเนื้องอกในปอดเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมด้วย จากผลการทดลองดังกล่าวทำให้สามารถสรุปได้ว่า สาร catechins จากชาเขียว มีฤทธิ์ในการยับยั้งเนื้องอกแบบกระจายของหนูเม้าส์ ที่มีความเสื่อมถอยของระบบภูมิต้านทานเนื่องจากความแก่ของหนู

Biol Pharm Bull 2010;33(1):117-21