ฤทธิ์ปกป้องทางเดินอาหารของpolysaccharides จากตังกุย

จากการทดลองในหนูขาวที่เยื่อเมือกบุกระเพาะอาหารถูกทำลายด้วยเอธานอลหรือindomethacin พบว่าการให้สารสกัดจากรากตังกุย (Angelica sinensis Oliv. ) ซึ่งประกอบด้วย polysaccharides 95% โดยการฉีดเข้าช่องท้อง ให้ผลป้องกันการทำลายเยื่อบุกระเพาะอาหารได้ โดยออกฤทธิ์อยู่นาน 12 ชั่วโมงภายหลังจากการให้สารสกัด นอกจากนั้นยังมีผลลดเอนไซม์myeloperoxidase ( เป็นตัวชี้ภาวะการอักเสบและการเคลื่อนเข้ามาชุมนุมกันของเม็ดเลือดขาวชนิดneutrophil ) ผลจากการทดลองนี้แสดงว่าpolysaccharides จากรากตังกุยมีผลลดอาการอักเสบโดยกลไกการยับยั้งการเคลื่อนเข้ามาชุมนุมกันของneutrophil

Planta Med 2000 ; 66 : 348-51