สารสกัดผักบุ้งทะเลมีฤทธิ์บรรเทาปวด

สารสกัดเมทานอลของผักบุ้งทะเล (Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br.) เมื่อนำมาแยกต่อพบว่าแฟรกชั่นเอทิลอะซีเตท และแฟรก-ชั่นน้ำ แสดงฤทธิ์บรรเทาปวดจากการศึกษาในหนูถีบจักร 2 วิธีการคือ ผลยับยั้งการบิดลำตัว (abdominal constriction) ซึ่งเหนี่ยวนำโดยการฉีดกรดน้ำส้มเข้าช่องท้อง โดยวิธีนี้สารสกัด เมทานอลมีความแรงใกล้เคียงกับแอสไพริน และพาราเซตามอล และผลยับยั้งความเจ็บปวดซึ่งเหนี่ยวนำโดยการฉีดฟอร์มาลินเข้าอุ้งเท้า โดยวิธีนี้สารสกัดเมทานอลมีความแรงประมาณ 2 เท่าของแอสไพริน การศึกษากลไกการออกฤทธิ์เบื้องต้นพบว่าฤทธิ์บรรเทาปวดนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ opioid receptor ผลการวิจัยนี้สนับสนุนข้อมูลการใช้ผักบุ้งทะเลตามตำราพื้นบ้านในการบรรเทาปวดจากพิษ แมงกะพรุน

J Ethnopharmacol 2000;69:85-90