เพชรสังฆาตช่วยป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร

สารสกัดลำต้นเพชรสังฆาตด้วยเอทานอล (CQE) สามารถลดการเกิดแผลในกระเพาะอาหารหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นแผลด้วยแอสไพริน สารสกัดขนาด 250, 500 และ 750 มก./กก. ให้หนูกินนาน 7 วัน ลดการเกิดแผลได้ 40, 71.2 และ 72.6% ตามลำดับ เปรียบเทียบกับ ranitidine (RTD) ขนาด 30 มก./กก. ลดการเกิดแผล 71.9% ดังนั้น CQE ขนาด 500 มก./กก. เป็นขนาดที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากออกฤทธิ์ใกล้เคียงกับ ranitidine และให้ผลไม่แตกต่างกับขนาด 750 มก./กก. CQE จะลดการทำลายเนื้อเยื่อในกระเพาะอาหาร โดยไปลดการเกิด lipid peroxidation , xanthine oxidase, myeloperoxidase และเพิ่ม selenium-glutathione peroxidase เมื่อทดสอบความเป็นพิษโดยให้หนูขาวกิน CQE ขนาด 0.5, 1.5, 3.0 และ 5.0 ก./กก. ไม่พบพิษใดๆ (วัดผลที่ 72 ชม. และ นาน 7 วัน)

J Ethnopharmacol 2006;104:302-5