ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสมอดีงู

การทดสอบสารสกัดจากสมอดีงู โดยสกัดด้วยเมทานอลและนำมาแยกส่วนได้สารสกัดคลอโรฟอร์ม เอทิลอะซิเตท บิวทานอล และส่วน aqueous ที่เหลือ สมอดีงูอีกส่วนนำมาสกัดด้วยน้ำ รวมเป็นสารสกัด 6 ชนิด และทดสอบสาร casuarinin, chebulanin, chebulinic acid และ 1,6-di-O-galloyl-beta-D-glucose พบว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยตรวจสอบฤทธิ์จับอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ anti-superoxide formation และ antilipid peroxidation ซึ่งสารแต่ละชนิดจะออกฤทธิ์ต่างๆ ไม่เท่ากัน เช่น chebulinic acid มีฤทธิ์จับอนุมูลอิสระมากกว่าฤทธิ์อื่น เป็นต้น

(Biol Pharm Bull 2003;26(9):1331-5)