ฤทธิ์ต้านสิวของสารสกัดจากเมล็ดลำไย

สารสกัดจากเมล็ดลำไย (ไม่ระบุชนิดของสารสกัด) ความเข้มข้น 1, 2, 4, และ 8% มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย Propionibacterium acnes ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสิว โดยฤทธิ์แปรผันตามความเข้มข้น สารสกัดที่ความเข้มข้น 1% จะมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ (bacteriostatic effect) ขณะที่สารสกัดความเข้มข้น 2, 4 แล 8% มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ (bactericidal activity) ค่าความเข้มข้นตํ่าสุดของสารสกัดที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย (MIC) และความเข้มข้นตํ่าสุดของสารสกัดที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (MBC) เท่ากับ 1.75 และ 2.5% ตามลำดับ ในการพัฒนาตำรับครีมต้านสิวซึ่งมีสารสกัดจากเมล็ดลำไยเป็นส่วนผสม 1.75-9% และทดสอบฤทธิ์ในการต้านเชื้อ P. acnes พบว่าสูตรตำรับที่มีสารสกัดเป็นส่วนผสม 3% มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อ P. acnes และมีคุณสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสมที่จะนำมาเตรียมเป็นครีมต้านสิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Trop J Nat Prod Res. 2023;7(7):3297-305.