ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของบัวบก

สารสกัดดัวยน้ำของบัวบกเมื่อป้อนให้หนูขาวในขนาด 100 มก./กก./วัน เป็นเวลา 7 วัน พบว่าเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันโดยมีฤทธิ์ 60% ของ alfa2b interferon

Indian Drug 1998;35(11):711-4.