สารจากเปลือกผลลางสาด

นักวิจัยไทยร่วมกับนักวิจัยญี่ปุ่นพบสารใหม่เป็นสารกลุ่ม onoceranoid triterpenes ได้แก่ lansionic acid, 3beta-hydroxyonocera-8(26),14-diene-21-one, 21alpha-hydroxyonocera-8 (26),14-dien-3-one จากเปลือกผลลางสาด และยังพบสารที่มีผู้เคยพบแล้วคือ lansic acid และอนุพันธ์ methyl ester สารเหล่านี้เป็นพิษอย่างอ่อนต่อไรทะเล

J Nat Prod 2002;65:1709-11