ฤทธิ์แก้ปวดและคลายกล้ามเนื้อของกัญชา

มีผู้จดสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์จากกัญชา โดยขอสิทธิเรื่องแก้ปวด คลายกล้ามเนื้อ ซึ่งเหมาะสมกับผู้ป่วยมะเร็ง ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย tetrahydrocannobinol (THC) และ cannabidiol (CBD) อย่างน้อย 80% แต่ควรเป็น 90% ของน้ำหนัก cannabinoid ทั้งหมด อัตราส่วนของ THC : CBD = 12:25 - 20:80 แต่ควรเป็น 3:1 - 1:2 ใช้ใน palliative cancer therapy และโรคเกี่ยวกับระบบประสาท สารสกัดเตรียมโดยการใช้เอทานอลสกัด ระเหยแห้ง แยกโดยวิธีทางโครมาโตกราฟฟี และปรับให้ได้สัดส่วนของ THC : CBD 2:1 ผสมกับ Imositor 742 นำไปบรรจุแคปซูล

PCT Int Appl WO 02 69,993