ฤทธิ์ปกป้องตับจากหัวบัวหิมะ

การทดสอบฤทธิ์ปกป้องตับของแป้งจากหัวบัวหิมะ (Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H.Rob) (yacon flour; YF) จากการเหนี่ยวนำให้ตับผิดปกติด้วยอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง (มีธาตุเหล็ก 500 มก./อาหาร 1 กก.) ในหนูแรท โดยหนูจะได้รับอาหารที่มี YF เป็นส่วนประกอบ 18% (มี FOS เป็นส่วนประกอบ 3.6%/อาหาร 1 กก.) ทำการทดลองนาน 92 วัน จากผลการทดลองพบว่า YF ไม่มีผลต่อน้ำหนักตัว การกินอาหาร การขับถ่าย และเม็ดเลือดต่างๆ แต่ทำให้อุจจาระมีความชื้นเพิ่มขึ้น การดูดซึม Cu เพิ่มขึ้น ระดับคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ และ VLDL ในเลือดลดลง ค่า AST ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการได้รับอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง มีระดับลดลง (แต่ไม่มีผลต่อ ALT) ทำให้การทำงานของเอนไซม์ catalase และ GPx ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการได้รับอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง ลดลง และทำให้ความผิดปกติที่ตับลดลง แสดงให้เห็นว่าบัวหิมะอาจช่วยบรรเทาความผิดปกติของตับจากการได้รับอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงได้

Food Chem. 2019;285:171-9.