ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเมล็ดลูกซัดในการเพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและปรับปรุงคุณภาพของอสุจิในเพศชาย

การศึกษาในอาสาสมัครเพศชาย จำนวน 50 อายุ 35-65 ปี ที่ได้รับแคปซูลสารสกัดจากเมล็ดลูกซัด (ซึ่งมีสาร protodioscin ประกอบอยู่ 20%) ขนาด 500 มก./วัน หลังอาหารเช้า เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าระดับของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (testosterone) เพิ่มขึ้น 46% ใน 90% ของอาสาสมัคร จำนวนอสุจิและการเคลื่อนไหวของอสุจิเพิ่มขึ้นใน 85.4% ของอาสาสมัคร ในขณะที่รูปร่างของตัวอสุจิที่ผิดปกติ (abnormal sperm morphology) จะลดลง ใน 14.6% ของอาสาสมัคร และยังมีผลช่วยปรับปรุงในเรื่องความตื่นตัวของจิตใจ (mental alertness) การผ่อนคลายอารมณ์ (mood alleviation) และการแข็งตัวขององคชาติของอาสาสมัคร สารสกัดไม่มีผลต่อระดับของฮอร์โมน Dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA-S) ระดับน้ำตาลในเลือด คอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอร์ไรด์ ไขมันชนิด HDL, LDL, VLDL ไม่มีผลต่อเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว ฮีโมโกลบิน และไม่เป็นพิษต่อตับ และไต สรุปได้ว่าสารสกัดจากเมล็ดลูกซัดมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ปรับปรุงคุณภาพของอสุจิ ความตื่นตัวของจิตใจ สุขภาพของหัวใจและหลอดเลือดของเพศชาย

Int J Med Sci 2017;14:58-66.