ผลลดน้ำตาลในเลือดและต้านการแข็งตัวของหลอดเลือดของมะระในผู้ป่วยเบาหวาน

การศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ไม่พึ่งอินซูลิน จำนวน 95 คน อายุ 30 - 70 ปี โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับแคปซูลมะระ (Momordica charantia ) ขนาด 2 และ 4 ก./วัน (1 แคปซูลประกอบ ด้วยผงน้ำคั้นผลมะระแห้ง 1 ก.) และกลุ่มที่ได้รับยารักษาเบาหวาน glibenclamide ขนาด 5 มก./วัน เป็นเวลา 10 สัปดาห์ พบว่ามะระมีผลลดน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยได้ แต่ฤทธิ์น้อยกว่ายา glibenclamide และที่ขนาด 4 ก./วัน ยังมีผลลดระดับของกรดเซียลิก (sialic acid) (ในคนที่เป็นเบาหวานมักจะมีปริมาณของกรดเซียลิกเพิ่มขึ้น) นอกจากนี้มะระยังลดระดับของคอเลสเตอรอลรวม LDL ไตรกลีเซอไรด์ ลดอัตราส่วนของคอเลสเตอรอลรวม/HDL และ LDL/HDL แต่เพิ่มระดับของ HDL โดยที่ขนาด 4 ก./วัน จะให้ผลดีกว่าขนาด 2 ก. และดีกว่ายา glibenclamide แสดงว่ามะระมีผลลดน้ำตาลในเลือดได้น้อยกว่ายา glibenclamide แต่มีผลต้านการแข็งตัวของหลอดเลือด โดยลดไขมันซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงได้ดีกว่ายา

Nutr J 2015;14:2-7.