โสมคนยับยั้งการปลอดปล่อยโดปามีนจากเนื้อเยื่อสมองที่ถูกกระตุ้นด้วยนิโคติน

เมื่อผ่าน (infusion) สารนิโคตินเข้าสู่เนื้อเยื่อสมองส่วนสตรัยอะตรัม (striatum) ของหนูขาวมีผลเพิ่มการหลั่งสารสื่อประสาทโดปามีน ผลนี้ทำให้เกิดการตื่นตัว (behavioral activatioon) และรู้สึกเป็นสุข (rewarding effect) เช่นเดียวกับผลที่เกิดจากการสูบบุหรี่ แต่เมื่อให้สารซาโปนิน (total saponins) ที่สกัดจากโสมคน ( Panax ginseng C.A. Meyer) โดยฉีดเข้าช่องท้องในขนาด 100 มก./กก. น้ำหนักตัว มีผลยับยั้งการหลั่งโดปามีนที่เกิดจากการกระตุ้นด้วยนิโคตินดังกล่าว ผลนี้อธิบายกลไกของซาโปนินจากโสมคนที่ยับยั้งพฤติกรรมตื่นตัวที่เกิดจากสารกระตุ้นประสาทต่างๆ

Planta Med 2000;66:705-8