ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของสารสำคัญจากฮอพส์

การทดสอบฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของสาร xanthohumol (Xn) ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม polyphenol chalcone จากฮอพส์ (Humulus lupulus L.) ในเซลล์เนื้องอกของหนูแรทชนิด PC12 ซึ่งถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความเป็นพิษด้วยสภาวะออกซิเดชั่น (oxidative-stress) จากการทดลองพบว่าสาร Xn มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และทำให้ยีนที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องเซลล์ (phase II cytoprotective genes) เช่น glutathione, heme oxygenase, NAD(P)H:quinone oxidoreductase, thioredoxin, และ thioredoxin reductas เพิ่มการทำงานขึ้น การศึกษากลไกการออกฤทธิ์แสดงให้เห็นว่า โครงสร้าง α,β-unsaturated ketone ของ Xn และการกระตุ้น transcription factor Nrf2 คือปัจจัยสำคัญในการออกฤทธิ์ปกป้องเซลล์ (Nrf2 เป็นโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการต้านอนุมูลอิสระ) แสดงให้เห็นว่าสาร Xn จากฮอพส์ มีฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทจากสภาวะออกซิเดชั่นด้วยกลไกการกระตุ้น Nrf2 ในเซลล์

J Agric Food Chem 2015;63:1521-31