สาร procyanidin B2 จากเมล็ดองุ่นกับฤทธิ์ปกป้องเซลล์

การทดสอบฤทธิ์ปกป้องเซลล์ของสาร procyanidin B2 จากเมล็ดองุ่น (grape seed procyanidin B2; GSPB2) ในเซลล์ mesangial ที่แยกจากไตของหนูแรท โดยที่เซลล์ดังกล่าวจะถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการตายแบบ apoptosis ด้วยสาร glucosamine (GlcN) ความเข้มข้นสูง (15 มิลลิโมลาร์) จากการทดลองพบว่าสาร GSPB2 ขนาด 10 มก./มล. สามารถเพิ่มอัตราการอยู่รอดของเซลล์ mesangial ได้อย่างชัดเจน โดยสาร GSPB2 ออกฤทธิ์ปกป้องเซลล์ด้วยการยับยั้งการเกิด apoptosis ของเซลล์ และยับยั้งการเกิดออกซิเดชั่น โดยเพิ่มการออกฤทธิ์ของเอนไซม์ glutathione peroxidase และ superoxide dismutase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องการกระบวนการต้านอนุมูลอิสระ สาร GSPB2 เหนี่ยวนำให้เกิดการแสดงออกของโปรตีน nuclear respiratory factor 1, mitochondrial transcription factor A และทำให้จำนวนของ mitochondrial DNA ในเซลล์ mesangial เพิ่มขึ้น นอกจากนี้สาร GSPB2 ยังกระตุ้นให้เกิดการแสดงออกของโปรตีน PPARγ co-activator-1α (PGC-1α), silent mating type information regulation 2 homologue 1 (SIRT1) และ AMP-activated protein kinase (AMPK) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่า mitochondrial ภายในเซลล์ mesangial ได้รับการปกป้อง จากผลการทดลองดังกล่าวทำให้สามารถสรุปได้ว่าสาร GSPB2 สามารถยับยั้งความผิดปกติของ mitochondrial และยับยั้งการเกิด apoptosis ของเซลล์ mesangial ในสภาวะที่มีสาร GlcN ความเข้มข้นสูงได้ ซึ่งคาดว่ากลไกการออกฤทธิ์น่าจะเกี่ยวข้องกับการกระตุ้น AMPK–SIRT1–PGC-1α axis

British Journal of Nutrition 2015;113:35-44.