ฤทธิ์ต้านการอักเสบจากดอกมะตูม

การทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดน้ำจากดอกแห้งของมะตูม (Aegle marmelos ) ในหนูแรทปกติ และหนูแรทที่เป็นเบาหวาน พบว่าการให้หนูกินสารสกัดที่ขนาด 200 มก./กก. สามารถยับยั้งอาการบวมที่อุ้งเท้าจากการเหนี่ยวนำด้วยการฉีดสาร carrageenan ได้ หลังจากได้รับสารสกัดเป็นเวลา 2 ชั่วโมง (ยับยั้งได้ 69.9% ในหนูปกติและยับยั้งได้ 78.9% ในหนูที่เป็นเบาหวาน) ซึ่งใกล้เคียงกับยาต้านการอักเสบ indomethacin ขนาด 10 มก./กก. (ยับยั้งได้ 71.9% ในหนูปกติและยับยั้งได้ 79.6% ในหนูที่เป็นเบาหวาน) และสารสกัดยังสามารถเพิ่มการเคลื่อนตัวของเซลล์ (cell infiltration) ยับยั้งการสร้างสารก่อการอักเสบ nitric oxide (NO) และยับยั้งการเกิดรอยแดงจากการอักเสบที่บริเวณผิวหนัง จากการเหนี่ยวนำด้วยการฉีดสาร histamine นอกจากนี้การศึกษาในหลอดทดลองยังพบว่า สารสกัดสามารถปกป้องผนังเม็ดเลือดแดงจากการถูกทำลายด้วยความร้อน มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และมีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดกระบวนการ lipid peroxidation ด้วย ทำให้สามารถสรุปได้ว่าสารสกัดน้ำจากดอกแห้งของมะตูมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบเมื่อทำการทดสอบในสัตว์ทดลองและหลอดทดลอง

J Ethnopharmacol 2014;151(3):1202-8.