ประโยชน์ของนมและน้ำมันข้าวโพดในการช่วยรักษาสารไอโซไทโอไซยาเนทในหัวผักกาดขาว

สารไอโซไทโอไซยาเนท (isothiocyanate; ITC) ซึ่งเป็นสารสำคัญในหัวผักกาดขาว (Raphanus sativus L.) มีฤทธิ์ยับยั้งมะเร็งและยับยั้งการอักเสบ แต่มักจะสลายตัวได้ง่ายในสารละลายที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ การศึกษาโดยวัดสาร ITC ในน้ำคั้นจากหัวผักกาดขาวที่ผสมกับน้ำ น้ำมันข้าวโพด หรือนม พบว่าน้ำมันข้าวโพดและนมจะช่วยป้องกันการสลายตัวของ ITC โดยพบว่าน้ำหัวผักกาดขาวที่ผสมในน้ำมันข้าวโพดและนมจะมีความเข้มข้นของ ITC มากกว่าน้ำหัวผักกาดที่ผสมในน้ำถึง 1.4 เท่า และจากการให้น้ำหัวผักกาดขาวผสมนมทางปากแก่หนูแรท พบว่านมช่วยเพิ่มการดูดซึมของ ITC ได้ เมื่อเปรียบเทียบกับการให้น้ำหัวผักกาดขาวผสมน้ำ ดังนั้นการบริโภคหัวผักกาดขาวดิบพร้อมน้ำมันข้าวโพดหรือนมจะทำให้ได้ประโยชน์จากสาร ITC มากกว่าการบริโภคหัวผักกาดขาวเพียงอย่างเดียว เนื่องจากน้ำมันข้าวโพดและนมช่วยป้องกันการสลายตัวของ ITC และนมยังช่วยเพิ่มการดูดซึม ITC ในร่างกายด้วย

Food Chemistry 2014;161:176-80