คำถาม : เมนทอล
  • เมนทอล มีที่มาจากต้นพืชชนิดใดในไทยเหรอคะ สะระแหน่หรือเปเปอร์มินต์ และลักษณะของต้นพืชชนิดนั้นเป็นเช่นไรคะ
  • Date : 28/6/2567 17:00:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูล เมนทอล (menthol หรือ mint camphor) พบเป็นสารองค์ประกอบหลักในน้ำมันหอมระเหยของ (Mentha canadensis L.; cornmint) และ (M. x piperita L.; peppermint) และเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับการผลิตเมนทอล (1) นอกจากนี้ยังสามารถพบ menthol ได้ในพืชจำพวกมินต์อื่น ๆ เช่น spearmint เป็นต้น แต่พบได้ในปริมาณน้อยกว่า (2)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

Mentha canadensis L.; cornmint มีข้อมูลชื่อพ้อง M. arvensis var. piperascens; Japanese mint หรือ สะระแหน่ญี่ปุ่น (3)
ไม้ล้มลุก อายุหลายปี สูง 30-60 ซม. ลำต้นมีขนประปราย มีกิ่งก้านเป็นจำนวนมาก ก้านใบยาว 2-10 มม. ใบรูปไข่ รูปไข่ รูปใบหอก หรือรูปขอบขนาน 3-5(-7) × 0.8-3 ซม. มีขน ฐานใบรูปลิ่มหรือโค้งกลม ขอบใบหยักฟันเลื่อย ปลายใบเรียวแหลม ดอกช่อรูปฉัตรออกที่ซอกใบ ทรงกลม ขนาด 1.8 ซม. ก้านดอก 0.3 มม. ก้านดอกย่อย 2.5 มม. กลีบเลี้ยงรูปหลอด รูประฆัง 2.5 มม. มีขน กลีบดอกสีม่วงหรือสีขาว กลีบบนขนาดใหญ่ ลักษณะเว้า แบ่งเป็น 2 ลอน กลีบอื่น ๆ มีขนาดเท่า ๆ กัน รูปขอบขนาน รูปมน เกสรตัวผู้ 5 mm ผลแบบ nutlet สีเหลืองน้ำตาล (3)

M. x piperita L.
ไม้ลุกล้มอายุหลายปี สูง 30-90 ซม. กิ่งก้านสี่เหลี่ยม ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่แกมขอบขนาน ถึงรูปขอบขนานแกมใบหนา ขอบใบจักฟันเลื่อย ขยี้มีกลิ่นหอม ดอกช่อฉัตรออกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกสีม่วงแยกเป็น 2 ปาก ผลประกอบด้วยผลย่อยเป็นผลแห้งแข็ง 4 ผล รูปทรงรี (4)

อ้างอิง :
1. Kamatou GP, Vermaak I, Viljoen AM, Lawrence BM. Menthol: a simple monoterpene with remarkable biological properties. Phytochemistry. 2013;96:15-25. doi: 10.1016/j.phytochem.2013.08.005.
2. Wu Z, Tan B, Liu Y, Dunn J, Martorell Guerola P, Tortajada M, et al. Chemical composition and antioxidant properties of essential oils from peppermint, native spearmint and Scotch spearmint. Molecules. 2019;24(15):2825. doi: 10.3390/molecules24152825.
3. https://www.worldfloraonline.org/taxon/wfo-0000240492
4. Pharm Database https://medplant.mahidol.ac.th/pharm/botanic.asp?bc=0654&kw=PEPPERMINT