คำถาม : ใบแปะก๊วย
  • ขอทราบถึง ประโยชน์ของใบแปะก๊วย พร้อมอ้างอิง
  • Date : 28/6/2567 16:51:00
คำตอบ : การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการศึกษาทางคลินิกของสารสกัดปรับมาตรฐานจากใบแป๊ะก๊วย (Egb 761) พบว่ามีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหลายฤทธิ์ที่เกี่ยวกับปกป้องและบำรุงสมอง เช่น ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต ยับยั้งการเสื่อมของเซลล์สมอง บำรุงระบบประสาท และช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพการเรียนรู้และความจำ ลดอาการขาดเลือดของเนื้อเยื่อ โดยช่วยยับยั้งการจับกันและเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือด (platelet aggregation inhibition) และทำให้หลอดเลือดขยาย จึงมีผลเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังสมอง และการศึกษาทางคลินิกของสารสกัดใบแป๊ะก๊วยที่ช่วยฟื้นฟูความจำหรือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองในกลุ่มผู้สูงอายุทั้งที่ความจำเสื่อม อัลไซเมอร์ และปกติ รวมถึงกลุ่มวัยหนุ่มสาวและวัยกลางคน

แต่การใช้แป๊ะก๊วยมีข้อควรระวังเกี่ยวกับการเกิดอันตรกิริยากับยาแผนปัจจุบัน ได้แก่ ยาที่มีฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือดเช่น วาร์ฟาริน เนื่องจากสารสกัดใบแปะก๊วยมีฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด ซึ่งหากใช้ร่วมกันอาจมีผลเสริมฤทธิ์ของยากลุ่มดังกล่าวจนเกิดอันตรายได้ สารสกัดใบแปะก๊วยมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์หลายชนิด ได้แก่CYP1A2, CYP2C9, CYP2E1, CYP2C19 และ CYP3A4 ดังนั้นอาจมีผลกับยาที่ใช้เอนไซม์เหล่านี้ในการเมตาบอไลท์ของยา

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก บทความ
สิ่งที่ควรรู้และข้อควรระวังเกี่ยวกับ “แปะก๊วย” สมุนไพรอาหารเสริมบารุงความจำ
https://medplant.mahidol.ac.th/document/hotnews.asp?id=74
และจุลสารข้อมูลสมุนไพรปที่ 34 ฉบับที่ 3 (เมษายน 2560)
เรื่อง แปะก๊วย สมุนไพรรักษาอาการความจำเสื่อม
(เอกสารอ้างอิง https://medplant.mahidol.ac.th/references/#34)