คำถาม : สารละลายด่าง
  • อยากทราบว่า การสกัดด้วยสารละลายด่าง คืออะไรคะ (ใช่โซดาไฟไหม) ดูจากช่องกรมวิทย์ ขั้นตอนการสกัดรังไหม คือใส่สารละลายด่าง แล้วนำไปต้ม แล้วนำมาใช้ ทำผลิตภัณฑ์ ดูแล้วง่ายดี แต่ไม่มั่นใจ ค่ะ การใช้โซดาไฟ ขอคำแนะนำค่ะ ขอบคุณค่ะ
  • Date : 31/12/2566 10:26:00
คำตอบ : สารละลายด่างหรือเบส คือสารประกอบที่ทำปฏิกิริยากับกรดแล้วได้เกลือกับน้ำ แตกตัวให้ให้ไฮดรอกไซด์ไออน (OH-) มีค่า pH สูงกว่า 7 และเมื่อทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส จะเปลี่ยนสีกระดาษลิสมัตจากสีแดงเป็นน้ำเงิน โดยสารละลายด่างที่สามารถพบได้ในชีวิตประจำวันและสิ่งแวดล้อมเช่น โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) อุตสาหกรรมผงซักฟอก แอมโมเนีย (NH3) น้ำยาล้างกระจกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม และโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟ (NaOH) ใช้ทำสบู่ เป็นต้น

จากการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการสกัดโปรตีนจากรังไหม พบว่า สารละลายด่างที่นิยมใช้ได้แก่ โซเดียมคาร์บอเนตและโซเดียมไฮดรอกไซด์ นอกจากนี้ยังมีการทดสอบใช้สารละลายด่างชนิดอื่นตามธรรมชาติที่หาได้ง่ายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่น สารละลายขี้เถ้าจากพืชชนิดต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งพบว่าสามารถใช้ทดแทนได้เช่นกัน

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก

1. ธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด. ประสิทธิภาพการสกัดเซริซินจากเส้นไหมโดยขี้เถ้าเปลือกนุ่นและขี้เถ้าลูกขนุน. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4” (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). 1164-72.
https://dspace.bru.ac.th/xmlui/bitstream/handle/123456789/2241/2017-09-18-16-07-04-01.pdf?sequence=1&isAllowed=y
2. การเตรียมไฟโบรอินที่ละลายน้ำจากรังไหมไหมพันธุ์ไทยพื้นเมือง. คลังความรู้ SciMatch.
https://www.scimath.org/project/item/6251-2016-09-09-03-48-48-6251