คำถาม : น้ำต้มรากสามสิบ
  • กินยาลดความดันอยู่ ถ้ากินน้ำต้มรากสามสิบจะมีผลอะไรหรือไม่ครับ ผมกินรากสามสิบ อาการปวดหัวเรื้อรังหายครับ
  • Date : 20/12/2561 16:22:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูล ไม่พบรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการเกิดอันตรกิริยาระหว่างรากสามสิบและยาลดความดันโลหิต จึงไม่สามารถระบุชี้ชัดได้ว่าจะมีผลอันตรายหรือไม่อย่างไร ดังนั้นผู้ป่วยควรมีการตรวจร่างกายควบคู่ไปด้วยอย่างสม่ำเสมอ และหมั่นสังเกตตัวเองว่าขณะรับประทานมีอาการผิดปกติใดเกิดขึ้นหรือไม่ หากมีอาการผิดปกติควรหยุดรับประทานและปรึกษาแพทย์ทันทีค่ะ