คำถาม : สมุนไพรรากสามสิบ
  • มีข้อมูลเรื่อง สมุนไพรรากสามสิบไหมครับ
  • Date : 16/11/2561 16:59:00
คำตอบ : สรรพคุณพื้นบ้านของรากสามสิบใช้เป็นยาบำรุงเลือด ปรับฮอร์โมนสำหรับเพศหญิง ทำให้เลือดลมไหลเวียนดี อีกทั้งยังมีงานวิจัยที่สนับสนุนว่ามีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเพศหญิงคือ ฮอร์โมนเอสโตรเจน และมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ tyrosinase ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างเม็ดสีของผิวหนัง ซึ่งถ้าผู้ป่วยวัยทองรับประทานรากสามสิบแล้วอาจทำให้ผิวพรรณดูเปล่งปลั่งขึ้นได้ ทำให้เลือดลมไหลเวียนดี แต่อย่างไรก็ตามยังเป็นเพียงการศึกษาในหลอดทดลองยังไม่มีการศึกษาในคน

สำหรับการทดสอบความเป็นพิษในสัตว์ทดลองพบว่า การกินส่วนรากในขนาดสูงถึง 2 ก./กก. ไม่พบความเป็นพิษ แสดงว่าการรับประทานรากสามสิบเป็นครั้งคราวมีความปลอดภัย แต่มีรายงานว่าการกินน้ำต้มรากสามสิบร่วมกับการใช้ผงรากสวนเข้าทางช่องคลอดเพื่อหวังผลให้แท้งบุตร ทำให้เกิดพิษจนถึงแก่ชีวิตได้ และไม่มีข้อมูลการศึกษาความเป็นพิษหากรับประทานต่อเนื่องเป็นเวลานาน ดังนั้นหากต้องรับประทานเป็นเวลานานควรมีการตรวจการทำงานของตับและไต และตรวจเช็คร่างกายเป็นระยะค่ะ