คำถาม : สารเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชัน
  • ทำไมต้องใช้ตัวทำละลายในกลุ่มแอลกอฮอล์ ละลายสารเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชัน ขอบคุณค่ะ
  • Date : 29/10/2561 17:06:00
คำตอบ : การละลายของสารขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางเคมีและความมีขั้วของสาร เคอร์คูมินเป็นที่มีขั้วปานกลางจึงสามารถละลายได้ในตัวทำละลายอินทรีย์ที่มีขั้วปานกลางถึงค่อนข้างมาก เช่น แอลกอฮอล์ แต่ไม่ละลายที่มีขั้วสูงเช่นน้ำ