คำถาม : สมุนไพรไทยและจีน
  • อยากทราบว่าสมุนไพรไทยและจีนใช้ได้ไหมคะ และถ้าสมุนไพรไทยควรใช้อย่างไรให้ปลอดภัยหาซื้อยังไง
  • Date : 7/11/2560 17:13:00
คำตอบ : - สมุนไพรไทยและจีนใช้ได้ค่ะ และในตำรับยาที่ใช้กันอยู่ในประเทศไทย หลายๆ ตำรับก็มีทั้งสมุนไพรไทยและจีนปนกันอยู่ในตำรับเดียวกัน
- ข้อแนะนำการใช้สมุนไพร ทั่วๆ ไป คือ
o ใช้ให้ถูกต้น เพราะบางครั้งชื่อสมุนไพรเรียกเหมือนกัน แต่อาจเป็นคนละต้นกัน
o ใช้ให้ถูกส่วน ต้องรู้ว่าส่วนใดของพืชที่ใช้เป็นยา
o ใช้ให้ถูกขนาด ถ้าใช้มากไปอาจทำให้เกิดอันตราย หรือเกิดพิษ น้อยไปอาจจะรักษาไม่ได้ผล
o ใช้ให้ถูกวิธี เช่น ใช้แบบสด แห้ง เอามาต้มหรือดองเหล้า เป็นต้น
o ใช้ให้ถูกกับโรค
สำหรับแหล่งซื้อสมุนไพร มีหลายที่ เช่น ร้านเจ้ากรมเป๋อ, ร้านเวชพงศ์, รพ. อภัยภูเบศร เป็นต้น