คำถาม : สมุนไพรบำรุงกับ Warfarin
  • เคยเป็นลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดแดงที่ขาขวา ตอนนี้ทานยา warfarin ตลอดอยากจะกินสมุนไพรบำรุงม้ามเพราะได้ยินว่าคนเป็นโรคเลือด ม้ามจะทำงานหนัก ค้นมาได้ว่ามีอัญชัน ลูกเดือย พุทราจีนแห้ง ลำไยแห้ง จะช่วยบำรุงม้าม อยากจะรู้ว่าของสี่อย่างนี้มีผลเสริมหรือต้านกับ warfarin ไหม
  • Date : 16/12/2556 11:09:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูล ยังไม่พบข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับอันตรกิริยาระหว่างยา (drug interaction) warfarin กับพืชทั้ง 4 ชนิด อย่างไรก็ตาม แนะนำว่าหากต้องการรับประทานสมุนไพรเพื่อบำรุงร่างกายในขณะที่รับประทานยาแผนปัจจุบันอยู่ ควรรับประทานในรูปแบบของอาหารหรือเครื่องดื่ม และให้รับประทานสลับสับเปลี่ยนกันไป ไม่ควรรับประทานสมุนไพรเพียงชนิดใด ชนิดหนึ่งติดต่อกันเป็นระยะเวลานานหรือรับประทานในรูปแบบของสารสกัดเข้มข้น และควรสังเกตความเปลี่ยนแปลงหรือความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น หรือพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายควบคู่กันอย่างสม่ำเสมอค่ะ