คำถาม : ต้องการข้อมูลการสกัดน้ำมันจากพืชสมุนไพรด้วยไอน้ำ
  • ไพล ถ้าสกัดน้ำมันด้วยไอน้ำ จะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้าง ปริมาณของน้ำมันที่ได้ต่อไพลแก่สด 1 กิโลกรัม จะได้กี่ซีซี. ราคาน้ำมันไพลที่รับซื้อกิโลกรัมละเท่าไหร
  • Date : 18/6/2553 16:23:00
คำตอบ : การสกัดด้วยไอน้ำ มีอุปกรณ์ดังนี้คือ หม้อต้มน้ำ (boiler) หม้อกลั่น (still) เครื่องควบแน่น (condenser) และภาชนะรองรับ (receiver) จากหนังสือ Thai herbal pharmacopoeia ปริมาณน้ำมันหอมระเหยจากไพลสดที่สกัดด้วยน้ำร้อน (water distillation) จะได้ปริมาณ 2.0% v/w แต่ทาง สนง. ไม่มีข้อมูลการสกัดไพรด้วยวิธีสกัดด้วยไอน้ำ ทั้งนี้การสกัดแต่ละวิธีจะได้ปริมาณและชนิดของสารแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังขึ้นชนิดพันธุ์ แหล่งที่ปลูก และฤดูกาลด้วย ส่วนราคาของน้ำมันไพลทาง สนง. ไม่มีข้อมูล แนะนำให้สอบถามไปที่ บริษัทเครื่องหอมไทย-จีน โทร. 02-9525380-4