กวาวเครือ* Pueraria candollei  Graham var. mirifica (Airy Shaw & Suvat.) Niyomdham

ข้อบ่งใช้ :

-


ยังไม่มีรายงานการเกิดอันตรกิริยาของกวาวเครือกับยาแผนปัจจุบัน

มีเพียงรายงานการศึกษาวิจัยผลของกระบวนการเมแทบอลิซึมของยาและโปรตีนที่ทำหน้าที่ขนส่งยา

รายละเอียด