งา* Sesamum orientale  L.

ชื่อยาGamma-tocotrienol*
D-gamma-tocotrienol
Plastochromanol
7,8-dimethyltocotrienol
Plastochromanol 3
กลุ่มยาวิตามินและเกลือแร่*
Vitamin and Mineral
สารสำคัญของสมุนไพรสาร sesamin
ผลของการเกิดอันตรกิริยาเสริมฤทธิ์ของยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *ออกฤทธิ์ร่วมกันในการต้านมะเร็ง
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดได้ เนื่องจากมีรายงานการทดลองเฉพาะในสัตว์ทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
น้อย (รายละเอียด)
ข้อแนะนำควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
เอกสารอ้างอิง18