งา* Sesamum orientale  L.

ชื่อยาErythropoietin*
EPO
Epoetin-alfa
Epoetin-beta
Darbepoetin alfa
Methoxy polyethylene glycol epoetin-beta
Epogen
Procrit
กลุ่มยายารักษาภาวะโลหิตจาง*
ยาบำรุงเลือด
Anti-anemia
Haematonic
สารสำคัญของสมุนไพรน้ำมันงา
ผลของการเกิดอันตรกิริยาเสริมฤทธิ์ของยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *ออกฤทธิ์ร่วมกันกับยาในการปกป้องไตจากการบาดเจ็บเนื่องจากขาดเลือดไปเลี้ยงที่ไต
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดได้ เนื่องจากมีรายงานการทดลองเฉพาะในสัตว์ทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
น้อย (รายละเอียด)
ข้อแนะนำสามารถใช้ร่วมกันได้ อย่างไรก็ตามหากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา และปรึกษาแพทย์
เอกสารอ้างอิง16