เทียนกิ่ง* Lawsonia inermis  L.

ชื่อยาEnrofloxacin*
Baytril
Enrofloxacine
Endrofloxicin
Enroxil
กลุ่มยายาต้านแบคทีเรีย*
Antibacterial
สารสำคัญของสมุนไพรสารสกัด 80% เอทานอลจากใบ
ผลของการเกิดอันตรกิริยาลดฤทธิ์ของยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *ต้านฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียของยา
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดได้ เนื่องจากมีรายงานการทดลองเฉพาะในหลอดทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ปานกลาง (รายละเอียด)
ข้อแนะนำควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
เอกสารอ้างอิง5