กระเทียม* Allium sativum  L.

ชื่อยาFluindione*
Previscan
กลุ่มยายาต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด*
Antiplatelet
Antithrombotic
สารสำคัญของสมุนไพร-
ผลของการเกิดอันตรกิริยาลดฤทธิ์ของยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *กระเทียมทำให้ค่า INR ลดลง
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
C (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
อาจเกิดได้ในผู้ป่วยบางรายหรือบางโรค
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
มาก (รายละเอียด)
ข้อแนะนำควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
เอกสารอ้างอิง(29)