ฤทธิ์ต้านเบาหวานของมะตูม

การทดลองในประเทศอินเดีย พบว่าสารสกัดผลมะตูมด้วยน้ำเมื่อนำมาป้อนให้หนูขาวที่ทำให้เป็นเบาหวาน วันละ 2 ครั้ง ในขนาด 125 และ 250 มก./กก. เป็นเวลา 4 สัปดาห์ มีผลทำให้น้ำตาลในเลือดลดลง และเพิ่มปริมาณ glutathione และวิตามิน C ในเลือดของหนูอีกด้วย

J Ethanolpharmacol 2003;207-10.