ยี่หร่ากับฤทธิ์ลดไขมันในหนูขาวที่เป็นเบาหวานจาก alloxan

ไขมันในเลือดสูงเป็นอาการแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน จึงมีการใช้สมุนไพรหลายชนิดเพื่อลดน้ำตาลในเลือด มีการศึกษาถึงบทบาทของยี่หร่าเพื่อใช้ลดไขมันในหนูขาวที่เป็นเบาหวานจากการเหนี่ยวนำด้วย alloxan โดยการทดลองป้อนน้ำสกัดยี่หร่าขนาด 0.25 ก./กก. เป็นเวลานาน 6 สัปดาห์ ผลปรากฏว่า สารสกัดยี่หร่ามีฤทธิ์ลดน้ำตาลและเพิ่ม tatal haemoglobin , glycosylated haemoglobin และยังช่วยป้องกันภาวะน้ำหนักตัวลดลงด้วย นอกจากนี้ยี่หร่ายังมีฤทธิ์ลด cholesterol, phospholipid, free fatty acid, triglyceride ในเลือดและเนื้อเยื่อ และยังช่วยลดการเปลี่ยนแปลงของ fatty acid และการแทรกซึมของ inflammatory cell ในตับอ่อน ดังนั้นการใช้ยี่หร่าอาจให้ผลดีในการรักษาเบาหวาน เนื่องจากช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไขมันอุดตันหลอดเลือดซึ่งเป็นอาการแทรกซ้อนที่พบบ่อยในผู้ป่วยเบาหวาน

Pharmacol Res 2002;46(3):251-5