ฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งฮีสตามีนและการสังเคราะห์ ProstaglandinE2 ของมังคุด

เมื่อนำเปลือกมังคุดมาสกัดด้วย ethanol 100%, 70%, 40% และน้ำ นำไปตรวจสอบฤทธิ์พบว่าสารสกัดมังคุดด้วย 40% ethanol สามารถยับยั้งการหลั่งฮีสตามีนเนื่องจาก IgE2 และสารสกัด alcohol ชนิดเหนี่ยวนำให้มีการสังเคราะห์ Prostaglandin E2 ในเซลล์ C6 rat glioma ส่วนสารสกัดด้วยน้ำไม่มีผล สารสกัด 40% ethanol ให้ผลในขนาดที่ต่ำกว่าการกระตุ้นการหลั่งฮีสตามีน นอกจากนี้สารสกัดทั้ง 4 ยังมีฤทธิ์ยับยั้งการแพ้ทางผิวหนัง (passive cutaneous anaphylaxis reaction)

Biol Pharm Bull2002;25(9):1137-4