ฤทธิ์สงบประสาท ต้านการแพ้ และฤทธิ์เป็นยาถ่ายของใบกรรณิกา

สารสกัดใบกรรรณิกาด้วยอัลกอฮอล์ซึ่งนำแยกส่วนเฉพาะส่วนที่ละลายน้ำ มีฤทธิ์กดประสาท และเพิ่มฤทธิ์ของยานอนหลับ และมีผลต่อการทำงานของ motor activity ลดไข้ เช่นเดียวกับยาสงบประสาททั่วไป จึงเป็นการยืนยันการใช้ในการแพทย์อายุรเวชว่ากรรณิกาใช้เป็นยาสงบประสาท

J Ethnopharmacol 2002;81:321-5