ฤทธิ์ป้องกันและรักษาแผลในกระเพาะอาหารของขึ้นฉ่าย

การศึกษาฤทธิ์ป้องกันและรักษาแผลในกระเพาะอาหารของสารสกัด 96% เอทานอลจากส่วนเหนือดินของขึ้นฉ่าย (Apium graveolens L.) ในหนูแรท พบว่าการให้หนูกินสารสกัดขึ้นฉ่ายสามารถป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารจากการเหนี่ยวนำด้วยยา indomethacin ได้ โดยประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดของสารสกัดที่ให้ และสารสกัดที่ขนาด 250 และ 500 มก./กก. สามารถลดการเกิดแผลในกระเพาะอาหารจากการเหนี่ยวนำด้วยแอลกอฮอล์และด่างแก่ได้ โดยที่ขนาด 500 มก./กก. สามารถลดการเกิดแผลในกระเพาะอาหารในอย่างชัดเจน การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งกรดโดยการผูกกระเพาะอาหารส่วนปลายของหนูแรทเป็นเวลา 6 ช.ม. พบว่าการฉีดสารสกัดขนาด 250 และ 500 มก./กก. เข้าทางช่องท้อง สามารถลดการหลั่งกรดรวมทั้งการเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้อย่างชัดเจน เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม จากผลการทดลองทำให้สามารถสรุปได้ว่า สารสกัด 96% เอทานอลจากต้นขึ้นฉ่ายสามารถป้องกันและยับยั้งการเกิดแผลในกระเพาะอาหารจากการเหนี่ยวนำด้วยยา indomethacin แอลกอฮอล์ และด่างแก่ได้ รวมทั้งยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารด้วย ซึ่งคาดว่ากลไกการออกฤทธิ์น่าจะเกี่ยวข้องกับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งลดการเกิด lipid peroxidation การเพิ่มขึ้นของ non-protein sulfhydryl (NP-SH) และฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งสารเมือก (mucus) ในกระเพาะอาหารของสารสกัดขึ้นฉ่าย ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการนำมาใช้เพื่อป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้

Planta Med 2015;81:PB33