ฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดจากปาล์มใบเลื่อย

การทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดเฮกเซนจากเมล็ดของปาล์มใบเลื่อย (hexanic lipidosterolic extract of saw palmetto Serenoa repens ; LSESr) โดยให้หนูเม้าส์เพศผู้ อายุ 6 เดือน ที่มีภาวะต่อมลูกหมากโตและมีความผิดปกติของการแสดงออกของ prolactin transgene (Pb-Prl) กิน LSESr ในขนาด 100 มก./กก./วัน นาน 28 วัน พบว่าเนื้อเยื่อในต่อมลูกหมากของหนูมีน้ำหนักลดลง การแบ่งตัวของเซลล์ลดลง และการอักเสบลดลงอย่างชัดเจน โดยสังเกตจากสารก่อการอักเสบต่างๆ เช่น CCR7, CXCL6, IL-6 และ IL-17 มีการแสดงออกลดลง จากการทดลองแสดงให้เห็นว่า LSESr มีฤทธิ์ต้านแอนโดรเจนและต้านการอักเสบ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการรักษาภาวะต่อมลูกหมากโต

Prostate 2015;75(7):706-22