ฤทธิ์ลดไขมันของกระเจี๊ยบมอญ

การศึกษาฤทธิ์ลดไขมันของกระเจี๊ยบมอญ (Abelmoschus esculentus Linn.) ในหนูเม้าส์ โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่กินอาหารไขมันสูง กลุ่มที่กินอาหารไขมันสูงเสริมด้วยผงกระเจี๊ยบมอญ 1% และ 2% เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าหนูที่ได้รับอาหารเสริมด้วยกระเจี๊ยบมอญ จะมีระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในตับและในเลือดลดลง และเพิ่มการขับกรดน้ำดีออกทางอุจจาระ เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับกระเจี๊ยบมอญ โดยกลไกในการออกฤทธิ์คือ เพิ่มการแสดงออกของเอนไซม์ cholesterol 7α-hydroxylase (CYP7A1) ซึ่งเกี่ยวกับการควบคุมการเปลี่ยนคอเลสเตอรอลในตับให้เป็นกรดน้ำดี และควบคุมการแสดงของยีนของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างไขมัน โดยลดการแสดงออกของ sterol regulatory element-binding protein 1c (SREBP1c) และ fatty acid synthase แต่ไม่มีผลต่อ sterol regulatory element-binding protein 2 (SREBP2), 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase, low-density lipoprotein receptor และ carnitine palmitoyltransferase-1A นอกจากนี้ยังพบว่า ผงกระเจี๊ยบมอญ สารโพลีแซคคาไรด์ และส่วนสกัดที่แยกได้จากโพลีแซคคาไรด์ของกระเจี๊ยบมอญ มีฤทธิ์จับกับกรดน้ำดีได้ดี เมื่อทดลองในหลอดทดลอง ซึ่งอาจจะนำไปสู่ผลในการลดไขมันของกระเจี๊ยบมอญนั่นเอง สรุปว่ากระเจี๊ยบมอญมีผลในการลดไขมันได้ โดยยับยั้งการสร้างไขมันและเพิ่มการสลายคอเลสเตอรอล

Phytother Res 2014;28:268-73.