มะรุม* Moringa oleifera  Lam.

ข้อบ่งใช้ :

-


อันตรกิริยา :

ชื่อยาผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
Amodiaquine*อาจเพิ่มระดับเมแทบอไลต์ของยาปานกลางให้ใช้ได้อย่างระมัดระวัง โดยอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Amphotericin Bเสริมฤทธิ์ยาปานกลางให้ใช้ได้อย่างระมัดระวัง โดยอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Chloramphenicol*เสริมฤทธิ์ยาปานกลางให้ใช้ได้อย่างระมัดระวัง โดยอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Erythromycin*เสริมฤทธิ์ยาปานกลางให้ใช้ได้อย่างระมัดระวัง โดยอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Gentamicinเสริมฤทธิ์ยาปานกลางให้ใช้ได้อย่างระมัดระวัง โดยอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Gentamicinต้านฤทธิ์ยาปานกลางให้ใช้ได้อย่างระมัดระวัง โดยอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Gentamicinต้านฤทธิ์ยาปานกลางให้ใช้ได้อย่างระมัดระวัง โดยอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Gentamicinต้านฤทธิ์ยาปานกลางให้ใช้ได้อย่างระมัดระวัง โดยอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Nevirapineไม่ส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา ปานกลางให้ใช้ได้อย่างระมัดระวัง โดยอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Penicillinเสริมฤทธิ์ยาปานกลางให้ใช้ได้อย่างระมัดระวัง โดยอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Penicillinต้านฤทธิ์ยาปานกลางให้ใช้ได้อย่างระมัดระวัง โดยอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Piperaquine*การดูดซึมยาช้าลงปานกลางให้ใช้ได้อย่างระมัดระวังหากโดยอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Rifampicin*เพิ่มระดับยาในเลือดปานกลางให้ใช้ได้อย่างระมัดระวัง โดยอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Sitagliptin*เสริมฤทธิ์ยามากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ หรือหลีกเลี่ยงการใช้สมุนไพรและยานี้ร่วมกัน
Tetracyclineเสริมฤทธิ์ยาปานกลางให้ใช้ได้อย่างระมัดระวัง โดยอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Tetracyclineเสริมฤทธิ์ยาปานกลางให้ใช้ได้อย่างระมัดระวัง โดยอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Tetracyclineเสริมฤทธิ์ยาปานกลางให้ใช้ได้อย่างระมัดระวัง โดยอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Tetracyclineต้านฤทธิ์ยาปานกลางให้ใช้ได้อย่างระมัดระวัง โดยอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Tetracyclineต้านฤทธิ์ยาปานกลางให้ใช้ได้อย่างระมัดระวัง โดยอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์