ลดน้ำตาลในเลือดด้วย iridoid glucoside จากคนทีเขมา

การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ของสาร iridoid glucoside จากต้นคนทีเขมากับยารักษาเบาหวานแผนปัจจุบัน glibenclamide ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำเป็นเบาหวานด้วย streptozotocin พบว่าหนูแรทที่ได้รับ iridoid glucoside ขนาด 50 มก./กก.น้ำหนักตัว ติดต่อกันเป็นเวลา 30 วัน มีปริมาณน้ำตาลและ glycosylated hemoglobin ลดลง ปริมาณอินซูลินและฮีโมโกลบินในเลือดก็เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยพบว่า iridoid glucoside มีผลเพิ่มปริมาณเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการสลายน้ำตาลและการสร้างไกลโคเจนในตับ รวมทั้งยับยั้งเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างน้ำตาลได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ยังพบว่า iridoid glucoside ช่วยลดไขมันในเลือด โดยลดระดับคอเลสเตอรอลรวม ไตรกลีเซอร์ไรด์ คอเลสเตอรอลชนิด LDL และคอเลสเตอรอลชนิด vLDL และเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิด HDL ได้อย่างมีนัยสำคัญ ลดการทำงานของเอนไซม์ aspartate aminotransferase และ alanine aminotransferase ในตับ ลดปริมาณยูเรียและ creatinine ในเลือดลง และช่วยป้องกันการลดลงของน้ำหนักในหนูแรทที่เป็นเบาหวานได้อีกด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสาร iridoid glucoside จากใบคนทีเขมาสามารถออกฤทธิ์ได้หลากหลายกว่าการให้ยา glibenclamide เพราะนอกจากจะช่วยลดน้ำตาลแล้วยังช่วยลดไขมันในเลือดในหนูที่เป็นเบาหวานได้

European J Phramacol 2012; 674:460-7