ฤทธิ์ปกป้องตับจากพิษของยาพาราเซตามอลของโสมดำ

การทดสอบฤทธิ์ปกป้องตับจากการได้รับพิษของยา acetaminophen (ยาพาราเซตามอล) ของโสมดำ (black ginseng) ซึ่งได้จากการนำรากโสม (Panax ginseng C.A.Mey) ไปผ่านการอบไอน้ำและอบแห้ง จนมีสีดำ เมื่อป้อนหนูแรทด้วยผงโสมดำขนาด 300 และ 600 มก./กก.น้ำหนักตัว/วัน ต่อเนื่องกัน 7 วัน ก่อนการเหนี่ยวนำให้เกิดพิษต่อตับด้วยการป้อนยาพาราเซตามอล ขนาด 250 มก./กก. น้ำหนักตัว มีผลลดระดับเอนไซม์ alanine aminotransferase และ aspartate aminotransferase ที่เป็นดัชนี้ชี้วัดความเป็นพิษต่อตับลง เพิ่มปริมาณกลูต้าไธโอนซึ่งทำหน้าที่ต้านอนุมูลอิสระในตับ ลดระดับของการออกซิเดชันของไขมันโดยลดการเกิดสาร malondialdehyde ร่วมกับการเพิ่มขึ้นของระดับ cytochrome P450 E1 และ 4-hydroxynonenal ในตับ นอกจากนี้โสมดำยังมีผลยับยั้งกระบวนการชักนำให้เกิดการตายของเซลล์แบบ apoptotic โดยเพิ่มการแสดงออกของโปรตีน Bcl-2 และลดการแสดงออกของโปรตีน Bax จากการตรวจสอบลักษณะทางจุลกายวิภาคพบว่าผงโสมดำช่วยปกป้องเนื้อเยื่อตับจากตายแบบ necrosis และลดการแทรกของเซลล์ก่อการอักเสบ (inflammatory infiltration) และยับยั้งการเกิดภาวะเครียดแบบไนเตรชัน (nitrative stress) ของตับ โดยยับยั้ง 3-nitrotyrosine การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าโสมดำช่วยบรรเทาความเป็นพิษต่อตับจากการได้รับยาพาราเซตามอล ผ่านกลไกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งการตายของเซลล์แบบ apoptotic ต้านการอักเสบ และป้องกันการเกิด nitrative stress

Molecules 2017;22:664