น้ำมะกอกบริสุทธิ์มีผลเสริมฤทธิ์ของยาบรรเทาปวดอักเสบไอบรูโพรเฟน

การศึกษาผลของน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ (Olea europaea L.) ต่อฤทธิ์บรรเทาปวด ลดไข้ และต้านอักเสบของยาไอบรูโพรเฟน (ibuprofen) ทำการศึกษาในหนูแรทเพศผู้ โดยการป้อนน้ำมันมะกอกขนาด 8 มก./กก.น้ำหนักตัว เปรียบเทียบกับการป้อนน้ำมันมะกอกร่วมกับยาไอบรูโพรเฟนขนาด 40 และ 100 มก. หรือป้อนยาไอบรูโพรเฟนขนาด 100 มก. เพียงอย่างเดียว พบว่ากลุ่มที่ได้รับน้ำมันมะกอกร่วมกับยาไอบรูโพรเฟน 100 มก. ให้ผลบรรเทาปวดเหนี่ยวนำด้วยกรดอะซิติกได้ดีที่สุด และดีกว่าการใช้ยาไอบูโพรเฟนเพียงอย่างเดียว อีกทั้งยังสามารถลดไข้จากการกระตุ้นด้วยยีสต์ รวมถึงลดอาการอักเสบบริเวณอุ้งเท้าและเยื่อบุช่องท้องที่เหนี่ยวนำด้วย carrageenan โดยลดจำนวนเซล์เม็ดเลือดขาวชนิดลิวโคไซต์และนิวโทรฟิล รวมถึงสารก่อการอักเสบ prostaglandin E2 และ interferon gamma ในช่องท้องด้วย แสดงให้เห็นว่าน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์สามารถเสริมฤทธิ์ของยาไอบูโพรเฟนในบรรเทาปวด ลดไข้ และต้านการอักเสบอย่างมีนัยสำคัญ

Int J Rheum Dis 2017;20:1326-36