ฤทธิ์ต้านเชื้อสิวของเปลือกอบเชยและน้ำผึ้ง

การทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อก่อสิวของสารสกัดเอทานอลจากเปลือกต้นอบเชยและน้ำผึ้ง พบความเข้มข้นต่ำสุดของสารสกัดเปลือกต้นอบเชยที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย (MIC) ต่อเชื้อ Propionibacterium acnes และ Staphylococcus epidermidis คือ 256 ไมโครกรัม/มล. และ 1,024 ไมโครกรัม/มล. ตามลำดับ และค่า MIC ของน้ำผึ้งต่อเชื้อทั้งสองชนิด คือ ความเข้มข้น 50% โดยปริมาตร และความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั้งสองชนิด (MBCs) ของสารสกัดจากเปลือกต้นอบเชยและน้ำผึ้ง คือ มากกว่า 2,048 ไมโครกรัม/มล. และความเข้มข้น 100% ตามลำดับ เมื่อนำสารสกัดจากเปลือกอบเชยและน้ำผึ้งมาใช้ร่วมกันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการต้านเชื้อสิวมากยิ่งขึ้น โดยพบค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพร่วม (fractional inhibitory concentration index: FICI) เท่ากับ 0.625 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสารทั้งสองชนิดนี้ออกฤทธิ์เสริมกันในการต้านเชื้อสิว และอาจจะนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยับยั้งสิวในอนาคตได้

Scientia Pharmaceutica 2017;85:19