ผลของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรต่อภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติ (cardiac hypertrophy)

การศึกษาผลของการรับประทานสารสกัดฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata) ต่อภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติ โดยให้หนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะอ้วนและมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติด้วยการให้อาหารที่มีไขมันสูง (high-fat diet) กินสารสกัดฟ้าทะลายโจรขนาดวันละ 2 ก./กก. นานติดต่อกัน 1 สัปดาห์ พบว่า การกินสารสกัดฟ้าทะลายโจรมีผลช่วยลดน้ำหนักตัว น้ำหนักหัวใจทั้งหมด น้ำหนักหัวใจห้องล่างซ้าย และลดความหนาของกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับหนูกลุ่มที่มีภาวะอ้วน นอกจากนี้ยังมีผลลดการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบและการตายของเซลล์ และโปรตีนที่เป็นตัวชี้วัดถึงความผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งได้แก่ COX-2, p-IκBα, NFκB, ANP, BNP, IL-6, p-MRK5, STAT3, pMRK1/2, p-JNK, Fas-ligand, FAS และ FADD ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสารสกัดฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ช่วยบรรเทาภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติ ซึ่งอาจมีประโยชน์ในการพัฒนาเป็นยาเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีสาเหตุมาจากความอ้วนได้

J Ethnopharmacol. 2016; 192: 170-177.